Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

Portrætserie: Holbæk - Orø

-Verdens bedste færge

-Det er da bare verdens bedste færge. Den er jo vores livline, understreger en Orø beboer, der ganske vist forbeholder sig retten til at være anonym. Det kunne jo lugte lidt af, at hun måske ikke vil stå ved det. Men det gør hun gerne, bare det kan være uden navns nævnelse.

Tekst og foto: Hanne Hansen

 

-Nej, jeg skal bare ikke blandes ind i noget, understreger den anonyme passager, der ellers omtaler både besætning og færgens tilstand positivt. Faktisk kalder hun den for "ny".
'Orø', som den hedder, er nu knapt så ny mere efter ti år på overfarten. Men sammenlignet med færgen, som den afløste, vil den vedblive at være "ny" et stykke tid.
Gamle 'Ourø' var fra 1958 og således 45 år gammel, da den blev afløst i 2003.
Nye 'Orø' er skræddersyet til overfarten, og med flere passagerafsnit og et opholdsrum forbeholdt besætningen er den et effektivt og tidssvarende transportmiddel.
Driften forestås af Holbæk Kommune, hvor skibsfører Anders Pedersen er overfartsleder.
Orø, der ligger i bunden af Isefjorden har i alt 830 beboere. Ifølge statistikkerne er der 300 husstande på øen, mens antallet af sommerhuse er på 1200 Sommerhusbeboerne udgør således en anseelig del af passagererne på færgen.


Nyt billetsystem

Her efter sommersæsonen er passagererne denne sensommerdag i september fortrinsvis beboere fra Orø på vej hjem fra enten indkøb eller ærinder i Holbæk.
Langt størstedelen er dog elever på vej hjem fra skole. De multitasker indendørs om bord med kortspil, beskedudveksling på telefonen og almindelig ungdommelig løssluppenhed på én og samme tid. Billetteringen klares af styrmand Svend-Erik Jensen. På denne overfart, hvor CO-Søfart er med, er det hurtigt overstået, da langt de fleste er gratister. Fastboende på Orø har fri transport inklusive cykel.
Billetteringssystemet, der blev indført i april med Dankort-terminal og tæt på fuld automatik kræver kyndig håndtering. Sorte pletter i mobildækningen ude på fjorden gør, at forbindelsen af og til forsvinder.
Digitalisering har her ligesom mange andre steder givet lettelser på den ene side og udfordringer på den anden.
Til gengæld kan Svend-Erik Jensen hurtigt spotte, hvem der skal billetteres. Den del styres ikke af hverken digital teknik eller specialkonstrueret software. Han har gennem det meste af sit 56-årige liv boet på Orø og kender de fastboende samt en anseelig del af sommerhusejerne.
-Jo, man lærer lusene at kende på travet, smiler han.


19 år på overfarten

Til november har han været på overfarten i 19 år. Han kom oprindeligt fra fiskeriet og begyndte i sin tid på den gamle færge. En dag stod de og manglede en afløser, og Svend-Erik Jensen sprang til med kort varsel. Den gang rakte hans bevis som bedstemand til styrmandsstillingen. Med indsættelsen af ’Orø’ krævede det dispensation.
På broen beklager skibsfører Henrik Matthiesen vejrliget. Tunge, hurtigt drivende og sorte skyer spejler sig i fjorden og vinden rykker i vandoverfladen, der tidligere på dagen i vindstille var som et spejl for solen.
Ikke at vejret som sådan generer ham. Men færge og overfart præsenterer sig bedst i solskin, påpeger han.
For Henrik Matthiesen er vejrforholdene mellem Holbæk og Orø nu noget mere magelige end det, han ellers var vant til i sit tidligere job som overstyrmand i RAL på grønlandsfarten.
Siden december sidste år har ’Orø’ været hans arbejdsplads. -Jeg havde lyst til at prøve noget andet og komme tættere på familien, fortæller Henrik Matthiesen.
Med bopæl i Københavnsområdet er Orø-overfarten i geografisk nærhed.
-Man er som overstyrmand i grønlandsfarten utroligt meget på. Jeg trængte til en pause og ville prøve noget helt andet, uddyber han.


Fra langfart til tættere på familien

I alt varetager fire hold af hver to mand bemandingen af færgen, der ligger over på Orø. Det betyder at de, der ikke har bopæl eller sommerhus på øen overnatter om bord.
Der er vagtskifte hver dag til middag. To hold tørner om vagterne i to uger, hvorefter de har to uger fri. En tørn som passer 47-årige Henrik Matthiesen godt.
-Arbejdsmæssigt kan man sige, at der ikke er de store udfordringer i det. Fagligt er det uden den store kompleksitet. Men det var et eller andet sted også det, jeg trængte til, bemærker han. Alt i alt har han 30 år på langfart bag sig.
Mens Henrik Matthiesen har bibeholdt sit medlemskab i Søfartens Ledere, skiftede styrmand Svend-Erik Jensen til FOA fra ”de kristelige”, da han tiltrådte på færgen.
Men diskussionerne om, hvorvidt det nu er mest rigtigt at være medlem af den ene eller den anden faglige organisation, fylder ikke meget i dagligdagen om bord, hvor kun to af de otte besætningsmedlemmer er  organiseret i FOA.
-Nej, det bruger vi ikke meget tid på at snakke om, bekræfter styrmand Svend-Erik Jensen men tilføjer, at medlemsskabet af FOA for ham var naturligt, da det er FOA, der har overenskomstretten.
Nøjagtig som andre ø-overfarter er Holbæk-Orø under økonomisk pres. En sparerunde for et par år siden mundede ud i, at der blev fundet besparelser på brændstofforbruget ved at sejle ”energirigtig sejlads” og reducere farten en smule. Vel at mærke med samme fartplan som tidligere.
I år har overfarten eksperimenteret med et nyt tiltag for at øge indtjeningen. Et aften-krydstogt afviklet tre gange i løbet af sommeren på Vesterløb, Lammefjorden, Sidinge Fjord og Isefjorden var en ubetinget succes i juli med alt udsolgt. Tilsvarende er der i efterårsferien arrangeret krydstogter i dagtimerne. I løbet af i år bliver det til 17 "krydstogter" i det hele. Tiltag med besparelser og indtægtsforøgende aktiviteter har betydet en samlet mindre udgift på knap 25 pct. i perioden fra 2010 til nu.
Og effekten af flere tv-udsendelser det seneste år om Orø har sammen med den varme sommer også fået passagertallene i vejret. I perioden maj til juli var passagertallet sidste år på 27.927, mens tallet i år er på 37.074.

Artiklen bragt i fagbladet CO-Søfart, nr. 5 2013
publiceret 14. oktober 2013© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Mere end 4000 henvendelser i 2023

Radio Medical Danmark (RMD) udgiver årligt en rapport med et tilb ...

Enighed om hyreregulering for juniorofficerer

Parterne, Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rede ...

Samarbejdspartnere:

tjm banner 2019 fp1 195px
PFA banner 2023 195PX