Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk
HB01

Genvejsfærgen 'Bitten Clausen' er ti minutter om at gøre turen over Als Fjord mellem Ballebro og Hardeshøj.
(Luftfoto: Thomas Jensen)

Portrætserie: Genvejsfærgen Bitten Clausen

Sønderjysk genvej på ti minutter

-Ikke to dage er ens. Især derfor holder jeg meget af mit arbejde her på færgen, siger Mike Songest, skibsfører på 'Bitten Clausen'.


Tekst og foto: Hanne Hansen

 

Skibsfører Mike Songest

Skibsfører Mike Songest er også tillidsmand.

For en udenforstående er det vanskeligt at se, at arbejdet på Ballebro-Hardeshøj overfarten ikke er det samme dag ud og dag ind. Genvejsfærgen fra Sønderjylland til Nordals er ti minutter om turen over Als Fjord, og der sejles uafbrudt fra kl. fem om morgenen til 20-22 tiden om aftenen med afgang fra havn hvert kvarter. 32 ankomster og 32 afgange bliver det rundt regnet til i løbet af en arbejdsdag.
Men det er ifølge Mike Songest langt fra ensbetydende med at arbejdsdagen er monoton og forudsigelig for ham og hans otte kolleger på overfarten.
-Vejret er altid forskelligt, og selv om kunderne for en stor dels vedkommende er pendlere og dermed stamkunder, så sker her hver dag noget nyt. Og der er hele tiden et eller andet, man lige skal tage stilling til. Vi klarer selv det hele om bord, og jeg kan godt lide også at få skidt på fingrene, som når vi for eksempel skal gøre et eller andet i maskinrummet, siger han.
-Og intet er så smukt som en solopgang her på Als Fjord, tilføjer Mike Songest om tillægsoplevelserne for de, der har morgentørnen, mens han fra sin plads i førerstolen på broen vipper kontakten, der lukker bovporten for femte gang på denne vagt om bord på 'Bitten Clausen'.

Skræddersyet til opgaven
Fra stolen centralt placeret i styrehuset har han alt inden for rækkevidde. Og når turen om et kvarter går den anden vej, så drejer han bare stolen.
Jo, færgen der i 2001 blev leveret til ruten af Assens Skibsværft, fungerer optimalt og er skræddersyet til overfarten.
På vogndækket klarer kollegaen lastning og losning og billettering. Taksten for en personbil er 50 kr., mens lastbilerne betaler godt det dobbelte - fra 105 kr. alt efter størrelse og vægt.
Hver anden time bytter de, så kollegaen indtager stolen og Mike Songest ifører sig den varme jakke og billetteringsudstyret.
Bilisterne bliver i bilerne, mens det kun er cyklister og fodgængere, der gør brug af passagerfaciliteterne med siddepladser og opholdsareal indendørs. Uden direkte forbindelse til offentlig transport på hverken Jyllands- eller Alssiden er antallet af fodgængere og cyklister i absolut mindretal på overfarten. Færgen er først og fremmest for biler, både person- og lastbiler.
For dem er der til gengæld også både tid og penge at spare ved at tage færgen, alt efter hvor målet er naturligvis. For en trafikant der fra Aabenraa skal til Nordborg på Nordals er der knap 50 km kørsel at spare ved at kringle sig ned ad den snoede vej til Ballebro og her tage færgen over på den anden side.

Faergelejet i HardeshoejPendlere til Danfoss og Danish Crown
På Alssiden i Nordborg er først og fremmest Danfoss den store arbejdsplads, som pendlere fra Jyllandssiden kører til og fra. Mens Danish Crowns slagteri i Blans et par kilometer fra færgelejet på Jyllandssiden er mål for pendlerne fra Alssiden.
Dertil kommer en række skoler og AMU-centre i området, som også giver trafik til færgen.
Trafiktallene for færgen bevægede sig frem mod 2008 kun i én retning - opad. På alle områder. Turister, pendlere og lastbiler.
Så godt gik det, at en forlængelse af færgen var på tale for at stå mål med trafikken. I myldretiden blev køerne, som færgen måtte efterlade på opmarcharealet, længere og længere.
Men parallelt med at verdensøkonomien i 2008 fik åndedrætsproblemer, knækkede kurven for overførte biler på overfarten også - nedad. I dag er en evt. forlængelse af færgen ikke umiddelbart aktuel. Og hvordan billedet ser ud, når den nye 25 kilometer lange motorvejsstrækning fra Kliplev til Sønderborg her i foråret sætter Als i direkte motorvejsforbindelse med hovedåren E45 afventes med spænding på 'Bitten Clausen'.
-Vore faste kunder siger, at de bliver ved med at bruge færgen. Motorvejen vil for dem kun give en minimal tidsbesparelse, siger Mike Songest og fortsætter:
-Men der er ingen tvivl om, at vi umiddelbart vil opleve en nedgang her om bord, når vejen åbner og den har nyhedens interesse.

Vejforbindelsen forbedret
Vejforbindelsen til og fra færgen fik i december et tiltrængt løft med en omfartsvej ved Mjels på Als, så om bord på færgen er forventningen, at genvejen over Als Fjord trækker det længste strå i konkurrencen med motorvejen.
Pendlerne udgør i vinterhalvåret omkring 75 pct. af kunderne, vurderer han. I sommerhalvåret er procent-delen mindre, når turisterne indtager området. Færgeoverfarten indgår i langt de fleste turisters oplevelses-planer for ferien. Og på færgen har man for længst luret, at turister tager færgen den ene vej, mens den sorte asfalt bruges den anden vej.
BilletteringFor de ni skibsførere, der har fast arbejde på 'Bitten Clausen', er turisterne et frisk pust, mens pendlerne er som gode bekendte -  næsten.
-Jamen vi kender dem jo alle sammen. Det er tæt på, at vi ved, hvornår de skifter vagter, har ferie og fødselsdag, smiler Mike Songest, der er har været på overfarten i 26 år. Gennem tiden har driften af overfarten været varetaget af skiftende ejere og organiseret i skiftende driftsselskaber, de seneste mange år med offentlig mellemkomst i form af kommuner og amt. Og med den seneste kommunalreform forestår Sønderborg Kommune driften.

Kun skibsførere ansat
De ansatte på færgen er alle skibsførere - minimum kræves sætteskipperpapirer for at kunne varetage opgaven. Langt de fleste bliver i både 10 - 15 og 20 år, når de først er ansat. Således havde den fhv. overfartsleder 31 år bag sig på genvejsoverfarten, inden han gik på pension.
-Der ansættes kun folk, der også kan være skibsførere for at vi kan bytte opgaver i løbet af vagten. At sidde ni timer i stolen her en sommerdag med fjorden fyldt med lystsejlere vil være uoverkommeligt. Så er der virkelig noget at se til, siger Mike Songest, der som eneste medlem af FOA Søfart om bord også er tillidsmand.
-Jeg ville egentlig have holdt som tillidsmand, da jeg nu er fyldt 60 og godt ville have haft lidt mere tid til golfbanen. Men da flere kolleger opfordrede mig til at fortsætte som tillidsmand, valgte jeg at blive, bemærker han og tilføjer:
-Jeg kan godt lide at have indflydelse, og med opbakning fra kollegerne, selv om de ikke er organiseret hos FOA, syntes jeg godt, jeg kunne tage en tørn mere.
Efter FOA-Søfarts indmeldelse i CO-Søfart har Mike Songest også fået plads i Søfartens Arbejdsmiljøråd. Endnu er det så nyt, at han har sit første møde i rådet til gode.
-Men jeg glæder mig meget til det. Arbejdsmiljø har altid optaget mig meget, og jeg synes i høj grad, at netop det, at vi fra FOA Søfart nu også har en plads dér viser, at vi med medlemskabet af CO-Søfart får større indflydelse.
-Det betyder også, at vi fra FOA Søfart bliver mere synlige i hele den maritime del. Og det vil igen betyde, at vi får øget indflydelse, noterer han.

Artiklen bragt i fagbladet CO-Søfart, nr. 2 2012
publiceret 9. april 2012

HB06

Opmarcharealerne og færgelejet i Ballebro er nærmeste nabo til Ballebro Færgekro. Kroen blev i sin tid, 1729, opført netop fordi her var en færgeforbindelse.© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Mere end 4000 henvendelser i 2023

Radio Medical Danmark (RMD) udgiver årligt en rapport med et tilb ...

Enighed om hyreregulering for juniorofficerer

Parterne, Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rede ...

Samarbejdspartnere:

tjm banner 2019 fp1 195px
PFA banner 2023 195PX